Người hâm mộ có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc kĩ thuật theo mẫu dưới đây. Tuy nhiên số lượng Mail có thể dẫn đến quá tải nên chúng tôi sẽ không tiến hành kiểm tra kịp thời.

Để có thể nhanh hơn trong việc liên hệ. Bạn có thể nhắn tin với chúng tôi ngay trực tiếp tại fanpage:

Vui Lòng Điền Vào Mẫu Liên Hệ